Ascendum Central Europe GMBH

Úspěch, kterého skupina dosáhla v průběhu uplynulých 50 let, je založen na pevné finanční struktuře a na neměnné firemní kultuře, která je zaměřena na obchodní činnost, na zákazníky i na zaměstnance. Je to tatáž firemní kultura, která nás, ve spojení s hlubokým respektem k místním kulturám, přivedla k zaručenému úspěchu i v mezinárodním měřítku.

Map

CZ AT HU RO MD SK SI HR BIH