Skip to main content
search
Logo Ascendum modré

Ascendum podporuje Nadační fond dětské onkologie Krtek i letos

14.12.2023

BRNO. Jsou tomu již 3 roky, co jsme si v celofiremním hlasování vybrali Nadační fond dětské onkologie Krtek jakožto dobročinný projekt, který nám byl nejsympatičtější, a který jsme se rozhodli podporovat částkou 50.000 CZK ročně. Navázali jsme za tu dobu užší vztahy, které nám umožňují nahlédnout i hlouběji do fungování této nadace a vůbec jejich záběru, co vlastně (nejen) s našimi příspěvky dělají.

Krtek Brno

V první řadě jde o financování výzkumu personalisované léčby. Velmi laicky řečeno, dle stávajícího systému, má každý dětský pacient nárok na proplacení několika způsobů léčby rakoviny ze zdravotního pojištění, ale ty nemusí vždy zabrat. Existují ale i další kombinace, které již nejsou hrazeny pojišťovanami a pacienti (resp. jejich rodiny) tak stojí před velmi vážným rozhodnutím, odkud další léčbu financovat. Vzdát se nepříchází nikdy do úvahy. A zde v mnoha případech vstupuje do akce právě tato nadace, která i z našeho příspěvku pomáhá profinancovat nové způsoby léčby.

Dalšími oblastmi, které nadace řeší, je vzdělávání zdravotnického personálu v péči o nejmenší pacienty, proměna nemocničních pokojů pro malé v útulnější místa a v neposlední řadě také maximálně citlivá domácí péče pro pacienty, kde se vyčerpaly všechny léčebné možnosti.

Jsme hrdí, že se naše firma zajímá také o společenské problémy ve svém okolí má svůj podíl na této iniciativě.
Přejeme všem pevné zdraví!

Press contact

Nina Lindner
Marketing Manager

Proof: Ascendum
(Publication free of charge – proof requested)