Skip to main content
search
Logo Ascendum A ve volitelné modré barvě

Informace sdělované ze zákona

Informace sdělované ze zákona

Údaje uveřejněné v souladu s § 7 zákona č. 90/2012 sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů:

Ascendum Stavební stroje Czech s.r.o.
Plzeňská 245
CZ-252 19 Chrášt’any

DIČ: CZ40762645
IČO: 407 62 645
Register court: Spisová značka C 2629 vedená u Městského soudu v Praze
Company object: Sale, repair, rental and servicing of construction equipment
Professional law: https://or.justice.cz
Systém pro oznamovatele: → Více se dozvíte zde

Zřeknutí se odpovědnosti

Odpovědnost za obsah webových stránek
V souladu se zákonem č. 480/2004 Sb.,  o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, odpovídáme jako poskytovatel služeb za vlastní obsah na těchto webových stránkách. Nejsme však jako poskytovatel služeb povinni sledovat přenášené nebo uchovávané externí informace ani prověřovat okolnosti, které nasvědčují nezákonné činnosti. Tím nejsou dotčeny naše povinnosti odstranit nebo zablokovat použití informací v souladu s českým právem. Odpovědnost v tomto ohledu je však možná až od okamžiku, kdy se dozvíme o konkrétním porušení zákona. Pokud se dozvíme o odpovídajícím porušení zákona, okamžitě takový obsah odstraníme.

Odpovědnost za odkazy na externí webové stránky
Naše stránky obsahují odkazy na externí webové stránky třetích stran, na jejichž obsah nemáme žádný vliv. Na takový externí obsah proto nemůžeme poskytnout žádnou záruku. Za obsah odkazovaných stránek je vždy odpovědný příslušný poskytovatel nebo provozovatel stránek. Odkazované stránky jsou v době propojení kontrolovány z hlediska možného porušení zákona. V době propojení nebylo možné identifikovat žádný nezákonný obsah. Neustálou kontrolu obsahu odkazovaných stránek však nelze rozumně očekávat bez konkrétního označení porušení zákona. Pokud se dozvíme o porušení zákona, okamžitě takové odkazy odstraníme.

Autorský zákon
Obsah vytvořený provozovatelem stránek a díla na těchto stránkách podléhají úpravě zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Rozmnožování (kopírování, stahování) obsahu těchto stránek, jakož i rozšiřování, pronájem, půjčování originálu nebo rozmnoženiny a jakýkoli jiný způsob užití obsahu webových stránek, k němuž by mělo dojít způsobem neaprobovaným autorským zákonem, je povolen pouze předchozím s písemným souhlasem příslušného autora nebo tvůrce. Stahování a kopie tohoto webu jsou povoleny pouze pro osobní, nekomerční použití. Pokud obsah na této stránce nebyl původně vytvořen provozovatelem, jsou respektována autorská práva třetích stran. Zejména obsah třetích stran je takto označen. Pokud se přesto dozvíte o porušení autorských práv, informujte nás o tom. Pokud se dozvíme o porušení zákona, okamžitě takový obsah odstraníme.

Obrazové prvky

Fotografie: Ascendum, © VolvoCE IR All Rights Reserved, © Volvo Penta IR All Rights Reserved, Epiroc.